Uzupełnij podane równanie reakcji, zaznaczając reduktor i utleniacz. Fe2O3 + C ---> Fe + CO2

Uzupełnij podane równanie reakcji, zaznaczając reduktor i utleniacz. Fe2O3 + C ---> Fe + CO2
Odpowiedź

2Fe2O3 + 3C -> 4Fe + 3CO2   reduktor - C utleniacz - Fe2O3

2 Fe₂O₃ + 3 C -> 4 Fe + 3 CO₂   utleniaczem jest Fe₂O₃ czyli tlenek żelaza III a reduktorem jest C czyli  węgiel

Dodaj swoją odpowiedź