sprężyna wydłużyła się o 4cm pod wpływem siły 10N, Sprężynę przecięto na pół. jakie będzie wydłużenie jednej połówki pod wpływem siły 10N?

sprężyna wydłużyła się o 4cm pod wpływem siły 10N, Sprężynę przecięto na pół. jakie będzie wydłużenie jednej połówki pod wpływem siły 10N?
Odpowiedź

[latex]F=-kx[/latex]   [latex]mg=-kx[/latex]   Po ucięciu:   [latex]0,5mg=-kx[/latex]   [latex] frac{F}{2}=-kx[/latex]   [latex] frac{F}{2k}=x[/latex]   Inaczej:   [latex]x=frac{1}{2} * frac{F}{k}[/latex]   [latex]x=frac{1}{2} * 4cm[/latex]   [latex]x=2cm[/latex]   (Do obliczeń minus z wzoru pomijamy)    

Dodaj swoją odpowiedź