Napisz równania reakcji (do momentu postaci jonowej skroconej), lub zaznacz ze reakcja nie zajdzie. I. HCl + Na2S II. HCl+ K2CO3 III. NaOH + (NH4)2SO4 IV. HCl+ Pb(NO3)2 V. HCl+ Na2SO3 Podczas ktorych reakcji wydzieli sie gaz ?

Napisz równania reakcji (do momentu postaci jonowej skroconej), lub zaznacz ze reakcja nie zajdzie. I. HCl + Na2S II. HCl+ K2CO3 III. NaOH + (NH4)2SO4 IV. HCl+ Pb(NO3)2 V. HCl+ Na2SO3 Podczas ktorych reakcji wydzieli sie gaz ?
Odpowiedź

I) reakja nie zachodzi II) [latex]H^+ + CO^{2-} -> H_2O+CO_2_{(gaz)}[/latex] III) [latex]2OH^- + 2NH_4^+ ->2NH_3_{(gaz)} + 2H_2O[/latex] IV) [latex]Pb^2^+ 2Cl^- -> PbCl_2_ {(osad)} [/latex] v) [latex]2H^++SO_3^{2-}->H_2O+SO_2_{(gaz)}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź