Co to jest scanirowanie i skimirowanie?

Co to jest scanirowanie i skimirowanie?
Odpowiedź

1)Skanirowanie (czytanie ślizgające) Druga z metod czytania selektywnego nazywana jest skanirowaniem (z angielskiego „scan” – przerzucać, kartkować), scaningiem lub czytaniem ślizgającym. Jest ona przeznaczona do pracy z tekstem w sytuacjach, w których ma być on dla nas źródłem informacji, takich jak definicje, cytaty, daty czy nazwiska, a także gdy poszukujemy w tekście odpowiedzi na konkretne pytania. W wypadku zastosowania tej metody czytelnik ukierunkowany jest na poszukiwanie w czytanym tekście tzw. słów-kluczy, dzięki którym może zorientować się, jaka jest główna myśl w danym fragmencie i czy jest to ten fragment, który go interesuje. Jako przykład można przywołać sytuację, gdy czytelnik zainteresowany jest znalezieniem w tekście definicji określonego zjawiska. W tym wypadku jego uwaga skupiona jest na poszukiwaniu w czytanym tekście nie tylko słowa – nazwy danego zjawiska, ale także form składniowych typowych dla definicji, jak np. „iksem” nazywa się…, „iks” definiowany jest jako… lub pod pojęciem „iks” należy rozumieć… itd. 2) Przeglądanie tekstu, które jest dokładniejsze od skanirowania, lecz mniej dokładne niż czytanie werbalne, to tzw. skimirowanie tekstu (znów termin Szkutnika). Powyższe ustalenia pozwalają nam ustalić dolną granicę skimirowania tekstu. Ustalenie górnej granicy jest trudne, gdyż nie da się stwierdzić, ile wyrazów ortograficznych można podczas percepcji tekstu pominąć, by w dalszym ciągu uzyskiwać ogólne wrażenie o jego tematyce, stylistyce, kompozycji, treści, a tak się uzupełnia definicję skimirowania. Każde ustalenie granicy będzie arbitralne i przypuszczalne, może się sprawdzić w przypadku jednego tekstu, lecz nie w przypadku innego. 

Skimming refers to the process of reading only main ideas within a passage to get an overall impression of the content of a reading selection.   How to Skim: * Read the title. * Read the introduction or the first paragraph. * Read the first sentence of every other paragraph. * Read any headings and sub-headings. * Notice any pictures, charts, or graphs. * Notice any italicized or boldface words or phrases. * Read the summary or last paragraph.   Scanning is a reading technique to be used when you want to find specific information quickly. In scanning you have a question in your mind and you read a passage only to find the answer, ignoring unrelated information.   How to Scan: * State the specific information you are looking for. * Try to anticipate how the answer will appear and what clues you might use to help you locate the answer. For example, if you were looking for a certain date, you would quickly read the paragraph looking only for numbers. * Use headings and any other aids that will help you identify which sections might contain the information you are looking for. * Selectively read and skip through sections of the passage.  

Dodaj swoją odpowiedź