Zadania z matematyki: 1.Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanu w którym krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka mają długość 4,6cm 0,5dm 0,6m 2.suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 48cm pole powierzchni i o

Zadania z matematyki: 1.Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanu w którym krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka mają długość 4,6cm 0,5dm 0,6m 2.suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 48cm pole powierzchni i objętość tego sześcianu Bardzo proszę o pomoc!
Odpowiedź

spróbuj sama , aż tak trudne nie jest my mieliśmy dawno ale, spróbuj sama :) 

1. 0,5dm = 5cm 0,6m=60cm P=4,6*5*2+4,6*60*2+5*60*2=46+522+600=1168[cm2] V=4,6*5*60=1380[cm3] 2. 48/12=4 P=4*4*6=96[cm2] V=4*4*4=64[cm3]

Dodaj swoją odpowiedź