Rzeczownik

Rzeczownik to odmienna część mowy. Nazywa osoby, rzeczy, zwierzęta, rośliny, zjawiska. Odpowiada na pytania: kto? co? Każdy rzeczownik ma jeden określony rodzaj: męski, żeński lub nijaki.

Przykład
dom, pokój, mężczyzna, ołówek - rodzaj męski (r. m.)
pani, kość, kobieta, ekierka - rodzaj żeński (r. ż.)
okno, muzeum, pisklę, pole - rodzaj nijaki (r. n.)

Rzeczownik odmienia się przez przypadki i liczby. Dlatego w zdaniu występuje w różnych formach, np:

PrzypadekLiczba pojedyncza (l. poj.)Liczba mnoga (l. mn.)
Mianownik (M.)klasa, zeszytklasy, zeszyty
Dopełniacz (D.)klasy, zeszytuklas, zeszytów
Celownik (C.)klasie, zeszytowiklasom, zeszytom
Biernik (B.)klasę, zeszytklasy, zeszyty
Narzędnik (N.)(z) klasą, (z) zeszytem(z) klasami, (z) zeszytami
Miejscownik (Ms.)(o) klasie, (o) zeszycie(o) klasach, (o) zeszytach
Wołacz (W.)klaso, zeszycieklasy, zeszyty


Uwaga! W narzędniku liczby pojedynczej w rodzaju żeńskim zawsze piszemy -ą, a w celowniku liczby mnogiej -om.

Przyimek to nieodmienna część mowy. W zdaniu wraz z rzeczownikiem tworzy wyrażenie przyimkowe.
Przykład w sklepie, nad rzeką, przy parku

Wyrażenie przyimkowe w zdaniu może określać:
• czasownik, Przykład: rysował na kartce,
• rzeczownik, Przykład: grzechotka dla dziecka,
• przymiotnik, Przykład: przyjemny dla oka.
Wyrażenie przyimkowe służy najczęściej do uzupełniania treści czasownika.

Rzeczowniki ze względu na znaczenie dzielimy na:
• własne i pospolite
- rzeczowniki własne - nazywają konkretne, jednoznacznie zidentyfikowane osoby, zwierzęta, krainy geograficzne itp., Przykład: Ania, Reksio, Grecja, Wisła.

Rzeczowniki te piszemy wielką literą.
- rzeczowniki pospolite - oznaczają osoby, zwierzęta, rzeczy i miejsca w sposób ogólny, jako jedne z wielu osób, rzeczy, zwierząt, miejsc tego samego rodzaju, Przykład: dziewczynka, pies, państwo, rzeka. Rzeczowniki te piszemy małą literą.

Żywotne i nieżywotne
- rzeczowniki żywotne - nazywają ludzi i zwierzęta, czyli istoty żyjące, Przykład: nauczyciel, babcia, myszka, Burek.
- rzeczowniki nieżywotne - nazywają wszystko, co jest nieożywione oraz rośliny, Przykład: ławka, słońce, róża, liście.

Osobowe i nieosobowe
- rzeczowniki osobowe - nazywają ludzi oraz istoty fantastyczne, Przykład: tata, piekarz, kosmita, Zosia.
- rzeczowniki nieosobowe - nazywają wszystko oprócz ludzi, Przykład: komin, kwiatek, papuga, tulipan.

W liczbie pojedynczej biernik jest równy dopełniaczowi, jeśli rzeczownik jest żywotny. Rzeczowniki nieżywotne mają biernik równy mianownikowi.
W liczbie mnogiej biernik jest równy dopełniaczowi, jeżeli rzeczownik jest osobowy. Rzeczownik nieosobowe mają biernik równy mianownikowi.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, zakończone na -ja, w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej:
- po spółgłoskach s, z, c mają zakończenie -ji
Przykład misji, poezji, Francji
- po samogłoskach mają zakończenie -i
Przykład nadziei, kniei, zawiei

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, zakończone na -ia, w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej po spółgłoskach t, d, r, l, k, g, ch mają zakończenie -ii.
Przykład bestii, komedii, awarii, folii, zoologii, monarchii

1. Niektóre rzeczowniki nazywają cechy. Rzeczowników tych używamy zamiast przymiotników.
Przykład Rycerze charakteryzowali się odwagą. (rzeczownik), Rycerze są zawsze odważni. (przymiotnik)

2. Wyrazy zakończone na -anie lub -enie, choć mają znaczenie podobne do czasowników, są jednak rzeczownikami odczasownikowymi. Odmieniają się tak jak rzeczowniki - Przykład spanie, chodzenie, robienie

Przeczenie nie z rzeczownikami piszemy łącznie. Przykład niezdyscyplinowanie, nieszczęście

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

W zdaniu ,,Kasia ochoczo przystąpiła do pracy" występują kolejno a. rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przyimek, rzeczownik b. rzeczownik, przymiotnik, czasownik, zaimek, rzeczownik c. rzeczownik, przysłowek, czsownik, przyimek, rzeczownik d. rzeczownik,

W zdaniu ,,Kasia ochoczo przystąpiła do pracy" występują kolejno a. rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przyimek, rzeczownik b. rzeczownik, przymiotnik, czasownik, zaimek, rzeczownik c. rzeczownik, przysłowek, czsownik, przyimek, rzeczownik d. ...

Język polski

Co to rzeczownik WŁASNY Co to rzeczownik POSPOLITY Co to rzeczownik KĄKRETNY Co to rzeczownik ABSTAKCYJNE Jakie są pojęcia rzeczownika

Co to rzeczownik WŁASNY Co to rzeczownik POSPOLITY Co to rzeczownik KĄKRETNY Co to rzeczownik ABSTAKCYJNE Jakie są pojęcia rzeczownika...

Język polski

Czy architekt to rzeczownik czy dziecko to rzeczownik czy studentka to rzeczownik i czy murarz to rzeczownik ?

Czy architekt to rzeczownik czy dziecko to rzeczownik czy studentka to rzeczownik i czy murarz to rzeczownik ?...

Język polski

co to jest rzeczownik osobowy? co to jest rzeczownik nieosobowy? co to jest rzeczownik ożywiony ? co to jest rzeczownik nieorzywiony?

co to jest rzeczownik osobowy? co to jest rzeczownik nieosobowy? co to jest rzeczownik ożywiony ? co to jest rzeczownik nieorzywiony?...

Język polski

storczuk to rzeczownik ?  liany to rzeczownik ?  bromelia to rzeczownik ? akacja, baobab , to rzeczownik ?? 

storczuk to rzeczownik ?  liany to rzeczownik ?  bromelia to rzeczownik ? akacja, baobab , to rzeczownik ?? ...

Język niemiecki

Podaj po dwa przykłady rzeczowników złożonych :  rzeczownik + rzeczownik  przymiotnik + rzeczownik  czasownik + rzeczownik . Pomóżcie ! proszę ! .

Podaj po dwa przykłady rzeczowników złożonych :  rzeczownik + rzeczownik  przymiotnik + rzeczownik  czasownik + rzeczownik . Pomóżcie ! proszę ! ....