Konstytucja 3 Maja  i jej historyczne znaczenie. w ramach jakich obrad została uchwalona, opisać jej charakter, trój podział władz itd. , konfederacja targowicka, drugi rozbiór Polski.

Konstytucja 3 Maja  i jej historyczne znaczenie. w ramach jakich obrad została uchwalona, opisać jej charakter, trój podział władz itd. , konfederacja targowicka, drugi rozbiór Polski.
Odpowiedź

Konstytucja, która została uchwalona 3 maja 1791r. była pierwszym takiego rodzju dokumentem w Europie a drugim na świecie zaraz po Stanach Zjednoczonych. Konstytucja została uchwalona podczas Sejmu Wielkiego (1788-1792). Ta Ustawa Rządowa nie wprowadzała wolności i równości praw obywatela tak jak Konstytucja USA ale zostało zniesione liberum veto przeważała wówczas zwykła zasada przewagi większością głosów. Wprowadzono trójpodział władzy Monteskiusza. Konfederacja targowicka została założona przez stronnictwo hetmańskie w 1792r. razem z Rosją. Przedstawiciele byli przeciwni postanowieniom Konstytucji i razem z pomocą Rosji postanowili ją obalić. Nie podobało im się ograniczenia szlachty. W Targowicy miasteczku została ona ogłoszona pod ochroną wojsk rosyjskich. W tej walce miały pomóc Polakom Prusy lecz niestety odwrócili się od nich, gdyż wówczas zawiązali oni porozumienie z Rosją. Przez jakiś czas Polska odnoziła zwycięstwa dzięki Tadeuszowi Kościuszcze, który wsławił się, w nmiektórych zwycięskich walkach i Józefowi Poniatowskiemu. Lecz to nie wystarczyło, zby szala zwycięstwa została przechylona na stronę polaków. Niedługo potem król zaprzestał obrony w wyniku czego doszło do II rozbioru Polski. Postanowienia II rozbioru nie podobały się Polakom. Polsce pozostało wówczas 200 tys. km kwadratowych z 4 mln mieszkańców. Austria nie uczestniczyła wówczas w II rozbiorze, ponieważ była zajęta walką ze Szwecją. II rozbioru Polski dokonano w 1793 roku.

Dodaj swoją odpowiedź