Proszę o DŁUŻSZĄ , wymyśloną przez SIEBIE modlitwę na rozpoczęcie lekcji religi ;).  

Proszę o DŁUŻSZĄ , wymyśloną przez SIEBIE modlitwę na rozpoczęcie lekcji religi ;).  
Odpowiedź
filip199595

Duchu Święty! Prosimy oświeć nasze umysły, by były otwarte na przyjęcie prawdy, otwórz nasze serca, by pragnęły ją poznać, nakłoń naszą wolę, by nie bała się wysiłku związanego z nauką i byśmy z ochotą go podjęli. Prosimy za naszych nauczycieli, obdarzaj ich wyrozumiałością, cierpliwością i miłością, wspieraj, by dobrze spełniali swoje obowiązki. Wprowadź w nasze wzajemne relacje Twoją mądrość, pokój i radość.  Wspomóż nas swoją łaską, byśmy z ochotą podejmowali naukę i trwali w postawie wdzięczności wobec Rodziców. To dzięki ich wsparciu i trosce możemy zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. Błogosław nam szczególnie podczas tej lekcji religii, byśmy dzięki niej zbliżyli się do Boga, lepiej Go poznali i pokochali. Amen.

Dodaj swoją odpowiedź