JAKA OBJĘTOŚĆ TLENU POTRZEBNA JEST DO CAŁKOWITEGO SPALENIA 3,2 G METANU????

JAKA OBJĘTOŚĆ TLENU POTRZEBNA JEST DO CAŁKOWITEGO SPALENIA 3,2 G METANU????
Odpowiedź
kujon24

mCH4=16u CH4 + 2 O2 ----> CO2 + 2H2O  16g CH4 ------ 44,8dm3 tlenu 3,2g CH4 ----- xdm3 tlenu x = 8,96dm3 tlenu 

Dodaj swoją odpowiedź