Chrzest Co czyni: Materia Forma Szafarz Kto może przyjąć chrzest? Daje naj!

Chrzest Co czyni: Materia Forma Szafarz Kto może przyjąć chrzest? Daje naj!
Odpowiedź
pkoza

Przyjąć chrzest może kazdy nieochrzczony. Chrzest gładzi grzech pierworodny i grzechy osobiste, czyni dzieckiem Bożym, włącza we wspólnotę Kościoła. Materią chrztu św. jest woda, formą natomiast słowa tzw. formuła trynitarna: "N ja ciebie chrzczę w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego". Zwyczajnym szafarzem jest diakon i prezbiter (czyli kapłan). Nadzwyczajnym, w sytuacji zagrożenia zycia moze być kazdy człowiek, nawet niewierzacy, jeśli czyni to zgodnie z zamiarem, z jakim chrzci Kościół.

Dodaj swoją odpowiedź