Próbka amoniaku w warunkach normalnych zawiera 24,08*10^24 cząsteczek tego gazu.Wyznacz a)masę tej próbki b)objętość jakązajmuje ten gaz. Prosze o obliczenia

Próbka amoniaku w warunkach normalnych zawiera 24,08*10^24 cząsteczek tego gazu.Wyznacz a)masę tej próbki b)objętość jakązajmuje ten gaz. Prosze o obliczenia
Odpowiedź
xxnuskaxx

a) x g NH₃---   24,08 * 10^24    17 g NH₃---   6,02 * 10^23   x=17*24,08*10/6,02 x=680g   b) x dm³ --- 24,08 * 10^24     22,4 dm³ --- 6,02 * 10^23   x=22,4*24,08*10/6,02 x=896 dm³   Proszę o naj... :)    

Dodaj swoją odpowiedź