Napisz równania reakcji a) spalania Fe w Cl (II) b) syntezy Pb S (IV) c) rozkładu Ag O (I)

Napisz równania reakcji a) spalania Fe w Cl (II) b) syntezy Pb S (IV) c) rozkładu Ag O (I)
Odpowiedź
Konto usunięte

[latex]a) Fe+Cl_2-->FeCl_2[/latex] Zgodnie z poleceniem napisałam reakcję 2-wartościowego żelaza, jednakże w rzeczywistości, na wskutek niezwykle silnie utleniających własności chloru otrzymanu zostanie chlorek żelaza(III) wg reakcji: 2Fe+3Cl₂-->2FeCl₃   [latex]b) Pb+2S-->PbS_2[/latex] Reakcja napisana zgodnie z danymi podanymi w treści zadania(ołów na IV stopniu utleniania), jednakże taka reakcja w rzeczywistości nie zajdzie, jeyny trwały siarczek ołowiu to PbS.   [latex]c) 2Ag_2O--^T-->4Ag+O_2[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź