Do spalenia 0,5 mola pewnego metalu zużyto 8g tlenu i otrzymano 20g tlenku tego metalu.Oblicz ile gram metalu spalono,ustal nazwę spalonego metalu i podaj wzór tego tlenku

Do spalenia 0,5 mola pewnego metalu zużyto 8g tlenu i otrzymano 20g tlenku tego metalu.Oblicz ile gram metalu spalono,ustal nazwę spalonego metalu i podaj wzór tego tlenku
Odpowiedź
marta12245

M+O2->M..O.. 20g - masa tleknu 8g  - masa tlenu 20-8=12g - masa metalu   n=m/M n=0,5mol    m=12g M=m/n M=12g/0,5mol=24g/mol z układu masa 24 g/mol to Mg=Magnez 2Mg+O2->2MgO

Dodaj swoją odpowiedź