o co chodzi z reakcją syntezy analizy i wymiany? no i z produktami i substratami ? Pilne

o co chodzi z reakcją syntezy analizy i wymiany? no i z produktami i substratami ? Pilne
Odpowiedź
angelunka

Reakcje chemiczne to procesy, w czasie których substancje ulegają przemianom, prowadzącym do powstawania nowych substancji o odmiennych własnościach fizycznych i chemicznych. Reakcje chemiczne zapisuje się w sposób skrócony równaniem reakcji, które posiadają matematyczny sens. Równania podają rodzaje i ilości substancji reagujących (substratów) oraz substancji powstających w wyniku reakcji (produktów). Zasadniczo rozróżniamy następujące typy reakcji chemicznych: 1. reakcja syntezy 2. reakcja analizy 3. reakcje wymiany 4. reakcje redoks 1. Reakcje syntezy Reakcje syntezy polegają na tworzeniu się nowej substancji (produktu) z dwóch lub większej liczby składników (substratów). A + B  C gdzie; - A,B substraty - C produkt przykłady: H2 + Cl2  2HCl chlorowodór 2Mg + O2  2Mg tlenek magnezu CaO + CO2  CaCO3 węglan wapnia Szczególnym przypadkiem reakcji syntezy są reakcje kondensacji i polimeryzacji.

Dodaj swoją odpowiedź