Przeczytaj tekst o spotkaniu Filipa z urzędnikiem królewskim, który znajduje się w podręczniku na s. 92-94 i sporządź plan wydarzeń.   Pomocy!!! Daje NAJ!!!!!!

Przeczytaj tekst o spotkaniu Filipa z urzędnikiem królewskim, który znajduje się w podręczniku na s. 92-94 i sporządź plan wydarzeń.   Pomocy!!! Daje NAJ!!!!!!
Odpowiedź
qqbbaa

1,Anioł obwiescił Filipowi aby poszedł na droge biegnącą  w dół z Jerozolimy do Gazy. 2,Filip spotyka urzędnika królweskiego  na rydwanie czytającego księgę Izajasza. 3.Filip biegnie obok rydwanu i zapytuje czy rozumie co on  czyta. 4Urzędnik  prosi  Filipa aby  usiadł znim i wytłumaczył. 5.Filip wykłada dostojnikowi  nauki o Bogu i dobrą nowinę o Jezusie. 6.Przejezdzają obok stawu. 7.Urzędnik prosi Filipa aby go ochrzcił. 8.Urzędnik  zastaje ochrzczony przez Filipa .................. nie mam tej  ksiązki ale znam z Biblii ten temat więc napisałam  

Dodaj swoją odpowiedź