Co to jest równonoc , i przesilenie ?

Co to jest równonoc , i przesilenie ?
Odpowiedź
ŁukixD

Równonoc - dzień w roku, kiedy to długość dnia i długość nocy są sobie równe - występuje 2 razy w roku. Przesilenie - dzień w roku, kiedy to długość dnia lub nocy osiąga największą wartość spośród wszystkich dni w roku - występuje 2 razy w roku.

magdalena123456

Równonoc (ekwinokcjum) - moment zrównania się dnia z nocą, gdy słońce przecina równik niebieski. Przesilenie - skrajny punkt odchylenia Słońca od równika. Wyróżniamy przesilenie zimowe i letnie. Letnie - najdłuższy dzień w roku, ok. 21 VI, gdy promienie słoneczne padają prostopadle na zwrotnik Raka, a zimowe przesilenie to najkrótszy dzień w roku, gdy promienie słoneczne padają prostopadle na zwrotnik Koziorożca.

Dodaj swoją odpowiedź
Przyroda

co to jest: równonoc wiosenna, przesilenie letnie, równonoc jesienna, przesilenie zimowe???

co to jest: równonoc wiosenna, przesilenie letnie, równonoc jesienna, przesilenie zimowe???...

Biologia

Co to jest i kiedy przypada. -równonoc wiosenna i jesienna -przesilenie letnie i zimowe

Co to jest i kiedy przypada. -równonoc wiosenna i jesienna -przesilenie letnie i zimowe...

Geografia

Wiadomości z geografii, powtórzenie do matury

WIADOMOŚCI O POLSCE
1. Pasy rzeźby w Polsce (z północy na południe)
? Pobrzeża Południowobałtyckie:Nizina Szczecińska, Pobrzeże Słowińskie, Żuławy Wiślane.
? Pojezierza Polskie: Pomorskie, Wielkopolskie, Mazurskie.
?...

Geografia

Ruch obrotowy (wirowy) i obiegowy.

Ruch obrotowy - jest to pozorny ruch ciał niebieskich po sklepieniu niebieskim.

1. Dowody na ruch obrotowy Ziemi.

Dowodem jest odchylanie się ciał od pionu spadających z pewnych wysokości.

2. Cechy ruchu obrotowego.<...

Geografia

Ruch Obiegowy

Ruch obiegowy (roczny, postępowy) Ziemi to niejednostajny ruch Ziemi dookoła Słońca po orbicie zbliżonej kształtem do elipsy w kierunku z zachodu na wschód.
Jeden pełny obieg Ziemi dookoła Słońca trwa okres zw. rokiem gwiazdowym - 365...

Wiedza o społeczeństwie

Słowianie - informacje o Słowianach

Słowianie dziś

Dzisiaj na świecie żyje blisko pół miliarda Słowian, z czego większość w Europie. Są to narody silnie zróżnicowane i o odmiennej myśli politycznej. Istnieje 12 państw o rodowodzie słowiańskim i ze Słowianami...