rozwiąż przykłady znajdujące się w załącznikach.

rozwiąż przykłady znajdujące się w załącznikach.
Odpowiedź
larson6995

[latex]sqrt[5]{2sqrt[3]{2sqrt2}}}}=sqrt[5]{2sqrt[3]{2*2^{frac{1}{2}}}}=sqrt[5]{2*2^{frac{3}{6}}}=2^{frac{3}{10}[/latex]   [latex][sqrt{3-2sqrt5}+sqrt{3+3sqrt5}}]^2=3-2sqrt5+3+3sqrt5+2sqrt{(3-2sqrt5)(3+3sqrt5)}}=6+sqrt5+2sqrt{9+3sqrt5-30}}}}=6+sqrt5+2sqrt{3sqrt5-21}}}}=6+sqrt5+2sqrt{3(sqrt5-7)}}[/latex]     [latex]frac{2*3^{20}*5*3^{19}}{9^9}=frac{10*3^{29}}{(3^2)^9}=10*3^{11}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź