1. Pole uprawne pewnego rolnika ma kształt trapezu prostokątnego o podstawach 1,6km i 1,2km oraz wysokości 0,9 km. Ile m3 wody spadło na to pole jeśli opady wynosiły 4mm?    

1. Pole uprawne pewnego rolnika ma kształt trapezu prostokątnego o podstawach 1,6km i 1,2km oraz wysokości 0,9 km. Ile m3 wody spadło na to pole jeśli opady wynosiły 4mm?    
Odpowiedź
Kirox

a,b- podstawy pola h- wysokość pola H- wysokość opadów   a= 1,6km= 1600m b= 1,2km= 1200m h= 0,9km= 900m H= 4mm= 0,004m   P= ½(a+b)h  P=½(1600+1200)900  P=450·2800 P= 1260000 [m²]   V=PH V=1260000·0,004 V= 5040 [m³]   Odp. Na pole spadło 5040 m⁵ wody. 

Dodaj swoją odpowiedź