potrzeboje zad z podrecznika srt 99 zad 18     99/18 Sprawdz czy punkty A i B należa do wykresu danej funkcji a)f(x)=-5x+4, A=(1,-9), B=(-2,14) b)f(x)=(2x-1)(x-5)   A=(5,0), B=(2,9)  

potrzeboje zad z podrecznika srt 99 zad 18     99/18 Sprawdz czy punkty A i B należa do wykresu danej funkcji a)f(x)=-5x+4, A=(1,-9), B=(-2,14) b)f(x)=(2x-1)(x-5)   A=(5,0), B=(2,9)  
Odpowiedź
kontouzytkownika100

Musisz podstawić po prostu za x i f(x) współrzędne punktu. Jak wyjdzie to samo, to punkt należy do wykresu funkcji, a jak wyjdzie coś innego, to nie należy.  a) f(x)=-5x+4 A=(1,-9) -9=-5 · 1 + 4 -9= -5+4 -9=-1 sprzeczność Punkt A nie należy do wykresu funkcji.   B=(-2,14) 14= -5 · (-2) +4 14= 10+4 14=14 Punkt B należy do wykresu tej funkcji.   b) f(x)=(2x-1)(x-5) A=(5,0) 0=(2·5-1)(5-5) 0=9·0 0=0 Punkt A należy do wykresu tej funkcji.   B=(2,9) 9=(2·2-1)(2-5) 9= 3· (-3) 9=-9 sprzeczność Punkt B nie należy do wykresu tej funkcji. 

basiczka2525

a) A: -9=(-5)+4  -9≠-1  nie nalezy     B:   14=(-5)*(-2)+4   14=14  nalezy b) A:  0=(2*5-1)(5-5)   0=0,gdyz z 2 nawiasu ci wyjdzie 0 ;d  nalezy     B:   9=(2*2-1)(2-5)   9=(4-1)(-3)  9=3*-3  9≠-9  nie nalezy Daj naj  

Dodaj swoją odpowiedź