Utwórz odpowiednie formy trybu przypuszczającego podanych czasowników. suszyć-(1.os.l.mn.r.m.-.) ryzykować-(3.os.l.poj.r.m.) zjeść-(3.os.l.poj.r.ż.)mysleć-(2.os.l.mn.r.m.-os.) frunąć-(1.os.l.mn.r.nm.-os.)

Utwórz odpowiednie formy trybu przypuszczającego podanych czasowników. suszyć-(1.os.l.mn.r.m.-.) ryzykować-(3.os.l.poj.r.m.) zjeść-(3.os.l.poj.r.ż.)mysleć-(2.os.l.mn.r.m.-os.) frunąć-(1.os.l.mn.r.nm.-os.)
Odpowiedź
MadelineSn

Suszyłbym  Ryzykowałby zjadłaby Myślałbyś Frunąłbym 

kiciamisia123

suszyć - suszylibyśmy ryzykować - ryzykowałby zjeść - zjadłaby myśleć - myśleliby frunąć - frunęłybyśmy

Dodaj swoją odpowiedź