Napisałby mi ktoś plan recenzji?

Napisałby mi ktoś plan recenzji?
Odpowiedź
mone1994

prosze:     I Nawiązanie do tematu. II Wstęp. 1. Dane bibliograficzne. a) imię i nazwisko autora b) tytuł utworu c) rok i miejsce wydania d) wydawnictwo 2. Geneza utworu. III Część zasadnicza 1. Rodzaj i gatunek literacki. 2. Analina elementów świata przedstawionego. a) czas fabuły i akcji b) przestrzeń c) kompozycja fabuły d) kreacja bohaterów e) problematyka 3. Narracja i narrator. 4. Warstwa językowa. 5. Szata graficzna IV Zakończenie

Dodaj swoją odpowiedź