zakupiono 264m siatki. Ogrodzono plac w kształcie koła. Jaką ma powierzchnie?!?!?!   Na zaraz!!

zakupiono 264m siatki. Ogrodzono plac w kształcie koła. Jaką ma powierzchnie?!?!?!   Na zaraz!!
Odpowiedź
rafał96

2piR = 264 pi*R = 132   r= 132/pi   pole= pi*r^2   p = pi*17424/pi^2=17424/pi   za pi podstawiamy 3,14 p = 5549,04 m2      

Daruska12h3

obwód placu w kształcie koła Obw = 2 Pi r 264 = 2 Pi r r=132/Pi m = 42,04m   Pole placu P=Pi r^2= Pi * (132/Pi)^2 P=17424/Pim2 = 5549,04m2

Dodaj swoją odpowiedź