wpływ oceanów na klimat ziemi

wpływ oceanów na klimat ziemi
Odpowiedź
snorlaxx

Najwięcej obaw wzbudza dziś wielkoskalowe oddziaływanie oceanu i atmosfery, przybiegające w skali krótkookresowych zmian ziemskiego klimatu. Postępujące globalne ocieplenie Ziemi jest wielkim zagrożeniem dla ludzkości, a jedna z jego negatywnych konsekwencji związana jest z możliwością naruszenia istniejącej równowagi w wielkoskalowym transporcie ciepła w oceanie (naruszenie stabilności cyrkulacyjnego ruchu wód oceanicznych w skali globalnej: „conveyer belt”, rys. 11). Wywołane pasatami prądy równikowe transportują ciepłe, górne wody oceanu na zachód i północ, do Mórz Arktycznych. Wody te, tracąc po drodze ciepło na rzecz atmosfery, stają się zimniejsze i mając większe zasolenie od wód lokalnych, stają się cięższe. Opadają w głąb toni, płynąc dalej w warstwie przydennej na południe i wschód. Różnorodne mechanizmy mieszania tych powrotnych zimnych wód z górnymi cieplejszymi wodami oceanu powodują ich ocieplanie i wypływanie na powierzchnię w Oceanie Indyjskim i Pacyfiku, po czym ponownie wody te płyną z ciepłym prądem równikowym na zachód i północ. Okres trwania tego cyklu wędrówki mas wodnych i ciepła w oceanie jest rzędu 1000 lat. Wskutek ogólnego ocieplania się ziemskiego klimatu zaczynają dziś topnieć arktyczne czasze lodowe  i górne, słone wody mórz arktycznych, mieszając się ze słodkimi wodami z topniejących lodowców, stają się coraz mniej zasolone. Dalszy rozwój tej tendencji może doprowadzić do zmniejszenia zasolenia napływających do Arktyki wód atlantyckich i zaniku procesu ich opadania w głąb toni wodnej, to jest do stopniowego zanikania wielkoskalowej pętli transportu wód i ciepła w oceanie. Nastąpi wówczas radykalna zmiana warunków egzystencji biosfery ziemskiej, w tym także ludzkośc  

bambi1908

są to  krótkookresowe zmiany ziemskiego klimatu. Wywołane pasatami prądy równikowe transportują ciepłe- górne wody oceanu na północ i zachód, do Mórz Arktycznych. Przez co Wody  tracą ciepło na rzecz atmosfery, stają się zimniejsze i mając większe zasolenie od wód lokalnych, stają się cięższe. Wskutek ogólnego ocieplenia klimatu ziemskiego zaczynają  topnieć arktyczne czasze lodowe  i górne, słone wody mórz arktycznych, mieszając się ze słodkimi wodami z topniejących lodowców, stają się coraz mniej zasolone

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Klimat Ziemi kl. 1 gimnazjum ( najważniejsze informacje)

Pogoda – ogól fizyczny zjawisk i stanów. Występujących w troposferze w określonym miejscu i chwili.

Klimat – ustalony na podstawie wielokrotnych obserwacji. Charakterystyczny dla danego obszaru przebieg stanów pogody.

Na ...

Geografia

człowiek a klimat

Człowiek a klimat?

W powszechnym przekonaniu, kształtowanym przez media, klimat Ziemi ociepla się. Wini się za to człowieka, który zwiększa naturalny efekt cieplarniany, emitując do atmosfery rosnące z każdym rokiem ilości dwutlen...

Geografia

Wpływ człowieka na klimat

Na zmianę klimatu spowodowanego przez ludzi jest bardzo dużo przykładów. Ja opiszę parę z nich.
„(...) Początki rozwoju rolnictwa były jednocześnie początkami wpływu człowieka na klimat. Aby uzyskać tereny pod uprawy, na wielu ob...

Socjologia

Wpływ czynników biogeograficznych na rozwój człowieka.

Wpływ czynników biogeograficznych na rozwój człowieka.
Wstęp


Do warunków panujących w ziemskiej biosferze człowiek przystosował się w ciągu długiego, trwającego miliony lat okresu swego rozwoju gatunkowego (ontogenezy...

Geografia

Klimat - referat.

Atmosfera : azot (78%), tlen 21%, argon 0,9%, inne 0,1% (neon, hel, krypton, wodór, metan) / zmienne : para wodna do 4%, CO2 0,03%, dwutlenek siarki, jodek, chlorek sodu, aerozole, pyłki, popioły, meteory
Troposfera : jej zasięg jest związa...

Geografia

Dzieje Ziemi - ery

Tekst pochodzi z leksykonu PWN!
Wygląda czytelniej i przejrzyściej w pliku.


PREKAMBR,
najwcześniejszy etap dziejów Ziemi, trwający od jej powstania do 570 mln lat temu. Dzieli się na 2 ery: starszą — archaik i młodsz...