Podaj dziedzinę wyrażenia, uprość je i oblicz wartość wyrażenia dla podanych argumentów. Dane do obliczenia zadania w załączniku.

Podaj dziedzinę wyrażenia, uprość je i oblicz wartość wyrażenia dla podanych argumentów. Dane do obliczenia zadania w załączniku.
Odpowiedź

Rozwiązanie w załączniku

(4x³ + 4x² + x)/(2x² - 7x - 4) 2x² - 7x - 4 ≠ 0 Δ = (- 7)² - 4 * 2 * (- 4) = 49 + 32 = 81 √Δ = √81 = 9 x₁ = (7 - 9)/4 = - 2/4 = - 1/2 = - 0,5 x₂ = (7 + 9)/4 = 16/4 = 4 Df: x ∈ R{- 1/2 , 4} x(4x² + 4x + 1)/2(x + 0,5)(x - 4) 4x² + 4x + 1 = 0 Δ = 4² - 4 * 4* 1 = 16 - 16 = 0 x₁ = x₂ = - 4/8 = - 1/2 = - 0,5 4x(x + 0,5)(x + 0,5)/2(x + 0,5)(x - 4) = 2x(x + 0,5)/(x - 4) dla x = - 1 2x(x + 0,5)/(x -4) = [2 * (- 1)(- 1 + 0,5)]/(- 1 - 4) = [(- 2) * (- 0,5)]/(- 5) = = 1/(- 5) = - 1/5 = - 0,2 dla x = - 3 2x(x + 0,5)/(x - 4) = [2 * (- 3)(- 3 + 0,5)]/(- 3 - 4) = [(- 6)(- 2,5)]/(- 7) = = 15/(- 7) = - 2,5  

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Podaj dziedzinę wyrażenia, uprość je i oblicz wartość wyrażenia dla podanych argumentów. Dane do obliczenia zadania w załączniku.

Podaj dziedzinę wyrażenia, uprość je i oblicz wartość wyrażenia dla podanych argumentów. Dane do obliczenia zadania w załączniku....