Podanie o zmianę nauczyciela.

Miejscowość, data
Imię nazwisko
Adres
Adres Cd.

Do dyrekcji
… Liceum Ogólnokształcącego
w …
Dotyczy zmiany nauczyciela … .


Zwracam się z uprzejmą prośbą, o zmianę nauczyciela prowadzącego przedmiot …, którym obecnie jest Pan(Pani) … .

Prośbę swą motywuję tym, że kompetencje, predyspozycje osobiste obecnego nauczyciela sprawiają, że wielu uczniów nie jest w stanie opanować materiału przewidzianego programem nauczania. Ponadto zaburzone kontakty na płaszczyźnie nauczyciel - uczeń, z Panem(Paniom) … powodują niezdrową atmosferę w klasie, która dodatkowo utrudnia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania. Zmiana nauczyciela prowadzącego mogłaby zniwelować wszystkie problemy oraz poprawić samopoczucie obu stron.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Napisz podanie o zmianę nauczyciela w imieniu klasy 1b ( Opium w rosole ) . tylko musi być układ jak w normalnym podaniu >! daje naj . na dziś ! jakieś argumenty też muszą być .

Napisz podanie o zmianę nauczyciela w imieniu klasy 1b ( Opium w rosole ) . tylko musi być układ jak w normalnym podaniu >! daje naj . na dziś ! jakieś argumenty też muszą być ....

Język polski

Napisz zartobliwe podanie np. do nauczyciela, wróżki lub innej baśniowej postaci(nie koniecznie wrózki itp.) z prośbą o zmianę terminu sprawdzianu.

Napisz zartobliwe podanie np. do nauczyciela, wróżki lub innej baśniowej postaci(nie koniecznie wrózki itp.) z prośbą o zmianę terminu sprawdzianu....

Język polski

napisz żartobliwie podanie, np. do nauczyciela z prośbą o zmianę terminu sprawdzianu, do dobrej wróżki lub innej baśniowej postaci.

napisz żartobliwie podanie, np. do nauczyciela z prośbą o zmianę terminu sprawdzianu, do dobrej wróżki lub innej baśniowej postaci....

Język polski

Napisz podanie do dyrektora szkoły z prośbą o zmianę nauczyciela języka polskiego .

Napisz podanie do dyrektora szkoły z prośbą o zmianę nauczyciela języka polskiego ....

Język polski

1.Napisz podanie do pani dyrektor o zmianę nauczyciela j. polskiego w drugim semestrze 2009/2010 r. 2.napisz do dyrektora gimnazjum o wynajecie sali na bal.

1.Napisz podanie do pani dyrektor o zmianę nauczyciela j. polskiego w drugim semestrze 2009/2010 r. 2.napisz do dyrektora gimnazjum o wynajecie sali na bal....