Miej serce i patrzaj w serce

"Miej serce i patrzaj w serce" to słowa znanego polskiego poety i dramatopisarza Adama Mickiewicza.
Pierwsza część słów, czyli "Miej serce" oznacza i nakazuje nam abyśmy byli dobrzy oraz wyrozumiali, a także żebyżmy nie byli obojętni na krzywdy i cierpienia innych.Powinniśmy też postępować tak aby nikogo nie ranić. Druga część cytatu mówi o tym abyśmy nigdy nie oceniałi ludzi powierzchownie tzn. po ich wygładzie. Powinniśmy patrzeć w głębię ich serca i duszy, żeby zobaczyć jacy są naprawdę w rzeczywistości.
Na świecie mało osób stosuje się do słów Mickiewicza.Mam jednak nadzieję że kiedyś sie to zmieni i będziemy potraili okazywać innym serce.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Czy łatwo we współczesnym świecie żyć według recepty Adama Mickiewicza: „Miej serce i patrzaj w serce”? W wypracowaniu odnieś się do własnych przemyśleń, obserwacji, doświadczeń.

Współczesny świat przyniósł ze sobą wiele zmian, zmienił ludzką mentalność, przesiał ją dokładnie pomiędzy narodowości, rasy i religie. Nic już nie jest jak dawniej. Człowiek kieruje się zupełnie innymi wartościami, niż dawniej,...

Język polski

„Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko” oraz „Miej serce i patrzaj w serce”.

Zgadzam się i rozumiem słowa Adama Mickiewicza: „Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko” oraz „Miej serce i patrzaj w serce”.
Często jest tak ze stoimy przed jakimś trudnym wyborem, jesteśmy w trudnej syt...

Język polski

Podaj 2 przykłady ballad Adama Mickiewicza, których treści ilustrują wyrażenie "miej serce i patrzaj w serce" Dziękuję za pomoc.

Podaj 2 przykłady ballad Adama Mickiewicza, których treści ilustrują wyrażenie "miej serce i patrzaj w serce" Dziękuję za pomoc....

Język polski

Romantyczny model miłości. Przedstaw na wybranych utworach XIX i XX wieku.

1)Wstęp

I>Cytat:

„Czucie i wiara silniej mówi do mnie
Niż mędrca szkiełko i oko.
Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce.
Nie znasz prawd żywych, ...

Język polski

"Romantyczność" Adama Mickiewicza jako manifest światopoglądowy.

Na spór klasyków z romantykami przyzwyczailiśmy się patrzeć z perspektywy zwycięstwa romantyzmu i jego miejsca w kulturze polskiej. Uporczywie broniący się klasycy wydają się z tego punktu widzenia ograniczonymi zwolennikami przestarzałyc...