Hej napiszecie mi 3 zasady dynamiki newtona prosze :)

Hej napiszecie mi 3 zasady dynamiki newtona prosze :)
Odpowiedź

I zasada dynamiki (zasada bezwładności): W inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. II zasada dynamiki: W inercjalnym układzie odniesienia jeśli siły działające na ciało nie równoważą się (czyli wypadkowa sił jest różna od zera), to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. III zasada dynamiki (zasada akcji i reakcji): Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. W inercjalnym układzie odniesienia siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia (każda działa na inne ciało).

I zasada dynamiki  Jeśli na ciało nie działa żadna siła lub te siły się równoważą to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym  II zasada dynamiki Jeśli na ciało działa nie zrównoważona siła to ciało porusza się ruchem przyśpieszonym. przyśpieszenie jest wprost proporcjonalne do działającej siły a odwrotnie do masy a= F:m III zasada dynamiki  Jeśli ciało A działa na ciało B siłą F1 to ciało B działa na ciało A siłą F2 o takim samym kierunku i wartości ale o przeciwnych zwrotach 

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Hej napiszecie mi 3 zasady dynamiki newtona prosze :)

Hej napiszecie mi 3 zasady dynamiki newtona prosze :)...