Osiągnięcia starożytnych Egipcjan

Egipt w okresie starożytnym był krajem gdzie rozwijała się w bardzo dużym stopniu kultura, mogą świadczyć o tym liczne przykłady architektoniczne, dzieła literackie, rozwój religii, pisma, w końcu osiągnięcia w wielu dziedzinach nauki np.: matematyka, zwłaszcza geometrii i algebry oraz astronomia, i medycyna. Najbardziej wykształconą grupa ludzi byli kapłani, nieco gorzej urzędnicy. W Egipcie nie wykształciła się oddzielna grupa elity intelektualnej, dlatego można zaryzykować stwierdzenie, że to kapłani byli jedyną grupą, od której zależał rozwój nauki w starożytnym Egipcie.

W efekcie rozwoju astronomii kapłanie egipscy posiadali głęboką wiedzę i umiejętności astronomiczne np.:
- znali kalendarz słoneczny, oparty na cyklu obiegu Ziemi wokół Słońca,
- określili długość roku na 365 dni i podzielili rok na trzy części, w zależności od wylewy Nilu. Rok na 12 miesięcy po 30 dni i na końcu roku zostawało im 5 dni,
- ustalili podziału nocy i dnia na 12 godzin (stąd pochodzi określenie doby na 24 godziny),
- potrafili obliczyć terminy zaćmienia Słońca i Księżyca,
- obserwowali niektóre planety i gwiazdy np. Syriusza.

W medycynie dokonywano następujących osiągnięć:
- mumifikowano zwłoki,
- przeprowadzano niezwykle trudne operacje np.: oczu i mózgu, z zastosowaniem środków znieczulających,
- dokonywano trepanacji czaszki,
- przypalano torbiele,
- znano budowę serca i jego funkcje biologiczne,
- w dentystyce stosowali protezy,
- doskonała znajomość anatomii człowieka,
- wydzielono specjalizacje medyczne w zależności od choroby,
- wytwarzali proste narzędzia chirurgiczne,
- przy świątyniach powstawały pierwsze szkoły medyczne.
- W dziedzinie matematyki i geometrii Egipcjanie posiadali następujące umiejętności:
- obliczania pola powierzchni figur,
- odkryli „złoty środek” trójkąta,
- stosowali system dziesiętny, w którym najwyższą jednostką był jeden milion,
- znali zastosowanie symboli do określenia kolejności potęg,
- w celu obliczenia poziomu wód podczas wylewu Nilu stosowali nilomierze,

Papirus Ahmesa, jest uznawany za jeden z najważniejszych i najstarszych dokumentów matematycznych, który świadczy o tym, że Egipcjanie umieli posługiwać się ułamkami.

Rozwinęła się kosmetologia:
- Egipcjanie znali zastosowanie środków takich jak np.: henna, ochra, liczne preparaty na bazie mleka, miodu lub oliwy,
- znali bakteriobójcze i grzybobójcze działanie roślin i w celach leczniczych stosowali uzdrawiające kąpiele. Znajomość tę wykorzystywano również przy balsamowaniu zwłok.

Do innych przykładów świadczących o wysokim poziomie rozwoju nauki w starożytnym Egipcie mogą świadczyć następujące osiągnięcia:
- opanowano obróbkę miedzi,
- znali niektóre zasady magnetyzmu i akustyki. Ta ostatnia wiedza pozwalała im wzmacniać sztucznie siłę dźwięku,
- znali sposób zapalania pochodni przy zanurzeniu ich do wody,
- umieli produkować papirus,
- obliczać prawidłowo pomiary do budowy systemów irygacyjnych i piramid,
- wynaleźli zegar wodny.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

wypisz osiągnięcia starożytnych egipcjan

wypisz osiągnięcia starożytnych egipcjan...

Język angielski

Wymień osiągnięcia starożytnych Egipcjan. Szybko!!! Proszę! ;)

Wymień osiągnięcia starożytnych Egipcjan. Szybko!!! Proszę! ;)...

Język angielski

Scharakteryzuj osiągnięcia starożytnych Egipcjan. NA TERAZ!!!

Scharakteryzuj osiągnięcia starożytnych Egipcjan. NA TERAZ!!!...

Język angielski

Osiągnięcia starożytnych Egipcjan :

Osiągnięcia starożytnych Egipcjan :...

Język angielski

Wymień osiągnięcia starożytnych Egipcjan

Wymień osiągnięcia starożytnych Egipcjan...

Język angielski

Osiągnięcia starożytnych Egipcjan

Osiągnięcia starożytnych Egipcjan...