proszę o rozwiązanie : a) ab do 2(potęgi)       a=2 b=0,75 b)- 2xy do 2             x=0,4 y=-2 c)7a do 2 bc          a= -2/7 b=1/7 c=-2 d)15a do 2 b do 2        a=-0,1 b=0,25

proszę o rozwiązanie : a) ab do 2(potęgi)       a=2 b=0,75 b)- 2xy do 2             x=0,4 y=-2 c)7a do 2 bc          a= -2/7 b=1/7 c=-2 d)15a do 2 b do 2        a=-0,1 b=0,25
Odpowiedź
kratka96

a) ab²= 2*0,75²=2*0,5625=1,125      b)- 2xy² = -2 * 0,4 *(-2)² = -0,8 * 4=-3,2              c)7a²bc =7 * (-2/7)² * 1/7* (-2) = 7 * 4/49*1/7*(-2)=-2/49           d)15a² b²= 15 *(-0,1)²*0,25²=15*0,01*0,0625=0,009375        

Dodaj swoją odpowiedź