Oblicz długość krawędzi sześcianu,którego pole powierzchni wynosi: a)216dm(kwadratowe) b)486cm(kwadratowe) c)8,64dm(kwadratowe) d)37,5cm(kwadratowe)

Oblicz długość krawędzi sześcianu,którego pole powierzchni wynosi: a)216dm(kwadratowe) b)486cm(kwadratowe) c)8,64dm(kwadratowe) d)37,5cm(kwadratowe)
Odpowiedź
pati1155

P=6a²   a) P=216dm² 6a²=216 a²=36 a=6 dm   b) P=486cm² 6a²=486 a²=81 a=9cm   c) P=8,64dm² 6a²=8,64 a²=1.44 a=1,2dm   d) P=37,5cm² 6a²=37,5 a²=6,25 a=2,5cm

pati9596

Pole powierzchni sześcianu liczy się ze wzoru: P=6a² a - krawędź sześcianu ---------------- a) P=216 dm³ 216=6a² 36=a² a=6dm b) P=486 cm² 486=6a² a²=81 a=9cm ---------------- c) P=8,64 dm² 8,64=6a² a²=1,44 a=1,2dm ----------------- d) P=37,5 cm² 37,5=6a² a²=6,25 a=2,5cm  

Dodaj swoją odpowiedź