Wykonaj dodawanie ,odpowiedz podaj w najprostszej postaci.  a) 2/x^2+x   + 2/x^2-x  b) 1/x^2-1    + 1/x^2+2x+1 

Wykonaj dodawanie ,odpowiedz podaj w najprostszej postaci.  a) 2/x^2+x   + 2/x^2-x  b) 1/x^2-1    + 1/x^2+2x+1 
Odpowiedź
Konto usunięte

1.a) 2/x^2+x + 2/x^2-x=2(x^2-x)+2(x^2+x)/(x^2+x)(x^2-x)=2x^2-2x+2x^2+2x/x^4-x^2= =4x^2/x^2(x^2-1)=4/x^2-1 ; Dwyr=R-{-1,0,1} 1.b) 1/x^2-1 + 1/x^2+2x+1=1/(x-1)(x+1) + 1/(x+1)(x+1)=x+1+x-1/x+1=2x/x+1 ; Dwyr=R-{-1,1}

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

1. Wykonaj dodawanie [latex] frac{x+2}{x+3} + frac{3-x}{x-2} [/latex] Odpowiedź przedstaw w najprostszej postaci, podaj odpowiednie założenia. Czy wyrażenie może przyjąć wartość 0? 2. Rozwiąż równanie [latex] frac{x}{x-1} = 1+frac{2}{x-1} [/latex]

1. Wykonaj dodawanie [latex] frac{x+2}{x+3} + frac{3-x}{x-2} [/latex] Odpowiedź przedstaw w najprostszej postaci, podaj odpowiednie założenia. Czy wyrażenie może przyjąć wartość 0? 2. Rozwiąż równanie [latex] frac{x}{x-1} = 1+frac{2}{x-...