znajdz rownanie okregu: a. ktorego srednica jest odcinek AB, gdzie A=(-2,-3) i B=(5,-2)  b.o środku S=(1,7) przechodzacego przez poczatek ukladu wspolrzednych

znajdz rownanie okregu: a. ktorego srednica jest odcinek AB, gdzie A=(-2,-3) i B=(5,-2)  b.o środku S=(1,7) przechodzacego przez poczatek ukladu wspolrzednych
Odpowiedź
mirusia1238

a) średnica AB, A(-2, -3), B(5, -2) 1. Środek AB: S=([xA-xB]/2; [yA-yB]/2) S=(-7/2, -5/2) ----------- 2. Długość promienia [|BA|/2 - promień]: |BA|=√[(5+2)²+(-2+3)] |AB|=√(49+1) |AB|=5√2 r=|AB|/2 r=5√2/2 -------------- 3. Równanie okręgu: (x+7/2)²+(y+5/2)²=25 ==================== b)  1. Promień okręgu: Promieniem okręgu będzie w tym przypadku odległość środka okręgu od początku układu współrzędnych, czyli od punktu O(0,0) r=|SO|=√[1²+7²] r=√50 r=5√2 ------------- 2. Równanie okręgu o środku w S(1, 7): (x-1)²+(y-7)²=50

Dodaj swoją odpowiedź