Rozwiąż równanie [latex](2x^{2} - x - 1)(x +3)=0 [/latex]   Wyznacz wspolczynnik a wielomianu W(x)= [latex]-x^{4} + 2x^{3} - ax +3[/latex] jezeli w(-2)=-1      

Rozwiąż równanie [latex](2x^{2} - x - 1)(x +3)=0 [/latex]   Wyznacz wspolczynnik a wielomianu W(x)= [latex]-x^{4} + 2x^{3} - ax +3[/latex] jezeli w(-2)=-1      
Odpowiedź
stokrotka26

1] 2x^2-x-1=0               U                         x+3=0 delta=1-4*2*(-1)=1+8=9                          x=-3 pierw. z delta=3 x1=1-3/4=-2/4=-1/2 x2=1+3/4=4/4=1 odp x=-3   U      x=-1/2     U    x=1   2] W(x)=-x⁴+2x³-ax+3 W(-2)=-1       -(-2)⁴+2*(-2)³-a*(-2)+3=-1    -16-16+2a+3=-1    2a=-1+16+16-3    2a=28     a=14                    

unselfish

1. [latex](x+3)=0[/latex] [latex]x=-3[/latex] [latex](2x^{2}-x-1)=0[/latex] [latex]delta=b2-4ac[/latex] [latex]delta=1+8=9[/latex] [latex]x_{1}=frac{-b-sqrt{delta}}{2a}[/latex] [latex]x_{1}=frac{-2}{4}=-frac{1}{2}[/latex] [latex]x_2=frac{-b+sqrt{delta}}{2a}}[/latex] [latex]x_{2}=frac4{4}=1[/latex]     2. [latex]W(x)=-x^{4}+2x^{3}-ax+3[/latex] [latex]W(-2)=-1[/latex] [latex]-2^{4}+2cdot(-2)^{3}-acdot(-2)+3=-1[/latex] [latex]-16-16+2a+3=-1[/latex] [latex]-32+2a+3=-1[/latex] [latex]2a=-1-3+32[/latex] [latex]2a=28/:2[/latex] [latex]a=14[/latex]      

Dodaj swoją odpowiedź