Oblicz pole kwadratu i jego obrót wiedząc że przekątna kwadratu jest o 5 jednostek dłuższa od jego boku

Oblicz pole kwadratu i jego obrót wiedząc że przekątna kwadratu jest o 5 jednostek dłuższa od jego boku
Odpowiedź
Ewelina097

a√2=a+5 a(√2-1)=5/:(√2-1) a=5(√2+1) p=a² P=25*(2+2√2+1)=25(3+2√2)cm² d=4a=20(√2+1) cm

Dodaj swoją odpowiedź