dzielenie wielomianów! prosze o podanie mi jak je sie zozwiązuje

dzielenie wielomianów! prosze o podanie mi jak je sie zozwiązuje
Odpowiedź
poliglotkaa

Metoda dzielenia wielomianów W praktyce algorytm dzielenia wielomianów podobny jest do dzielenia liczb całkowitych, gdzie podczas dzielenia otrzymujemy iloraz i resztę z dzielenia. Aby podzielić wielomian W(x) przez wielomian P(x) należy: 1. Uporządkować dwa wielomiany (zapisać ich wyrazy w kolejności od największej do najmniejszej potęgi zmiennej) 2. Podzielić pierwszy wyraz dzielnej W(x) przez pierwszy wyraz dzielnika P(x) 3. Otrzymany jednomian pomnożyć przez dzielnik i odjąć od dzielnej. W wyniku odejmowania powstaje reszta R1(x) 4. Pierwszy wyraz reszty R1(x) należy podzielić przez pierwszy wyraz dzielnika P(x) 5. Otrzymany jednomian należy pomnożyć przez dzielnik i odjąć od reszty R1(x). W wyniku odejmowania powstaje reszta R2(x) 6. Punkty 4 - 5 powtarzamy do uzyskania reszty równej zero lub reszty, której stopień jest niższy od stopnia dzielnikaP(x). Przykład: x + 5       (x 3 + 5x 2 + 7) : (x 2 + 1) - (x3 + x)         5x 2 - x + 7 - (5x2 + 5)    -x + 2   x3 + 5x2 + 7 = (x2 + 1)(x + 5) + (-x + 2)

Dodaj swoją odpowiedź