a.) (1-x) (2x+2) = a.) +5b - 4a + 2b = b.) dla = 1i b =1

a.) (1-x) (2x+2) = a.) +5b - 4a + 2b = b.) dla = 1i b =1
Odpowiedź
michalkloch20

a.) (1-x) (2x+2) =2x + 2 - 2x²-2x = -2x²+2 a.) +5b - 4a + 2b =-4a + 7b  dla = 1i b =1 =-4*1 + 7*1 = -4 + 7 =3

karolcia0001

a.) (1-x) (2x+2) = 2x+2-2x^2-2x=-2x^2+2 a.) +5b - 4a + 2b =7b-4a b.) dla = 1i b =1   7*1-4*1=7-4=3

Dodaj swoją odpowiedź