Matematyka!!!! U pana Janka są krowy i kury.Razem mają 55 głów i 160 nóg.Ile krów ma pan Janek?   MA BYĆ WYJASNIONE Z OBLICZENIAMI.Dobre odpowiedzi poprosze.Dam naj

Matematyka!!!! U pana Janka są krowy i kury.Razem mają 55 głów i 160 nóg.Ile krów ma pan Janek?   MA BYĆ WYJASNIONE Z OBLICZENIAMI.Dobre odpowiedzi poprosze.Dam naj
Odpowiedź
Kasienka000

x-ilość kur y-ilość krów 2x-ilość nóg kur 4y-ilość nóg krów   2x+4y=160 x+y=55 (bo każda ma jedną głowę)    taki układ równań   z II równania:  x=55-y podstawiam do I 2(55-y)+4y=160 110-2y+4y=160 2y=50 y=25 x=55-25=30 odp:kur jest 30, a krów 25  

Dodaj swoją odpowiedź