Przedstaw opozycję w Królestwie Polskim z podziałem na legalną i nielegalną ! POMOCY :) 

Przedstaw opozycję w Królestwie Polskim z podziałem na legalną i nielegalną ! POMOCY :) 
Odpowiedź
martaa98

Legalna: Kaliszanie (bracia Wincenty i Bonawentura Niemojewscy)   Nielegalna: -Towarzystwo Patriotyczne  Założyciel:Walerian Łukasiński (środowisko wojskowe) program:obrona swobód konstytucyjnych, rozszerzenie granic królestwa -Towarzystwo Filomatów (studenci-Adam Mickiewicz) program:samokształcenie, walka o cele narodowo-niepodległościowe -Związek Wolnych Polaków (młodzież warszawska) program:walka o niepodległość i zjednoczenie wszystkich polskich ziem

Dodaj swoją odpowiedź