Wypowiedz się na temat : "Królestwo polskie- państwo własne czy obce (1815-1830)" Należy wyrazić własną opinię popierając ją argumentami.

Wypowiedz się na temat : "Królestwo polskie- państwo własne czy obce (1815-1830)" Należy wyrazić własną opinię popierając ją argumentami.
Odpowiedź
lala1922

Myślę ,ze Królestwo obce,ponieważ Królestwo Polskie było podporządkowane Rosji władał nim car Aleksander I-podejmował on wraz ze swoimi urzędnikami decyzje dotyczące Królestwa Polskiego,Pomimo że Polacy mieli własne sądownictwo urzędy i sejm.Car ograniczał nam swobody zagwarantowane w konstytucji,dlatego wielu Polaków było niechętnych rządom cara.Przecież wielu Polaków po upadku powstania ,chcąc uniknąć aresztowania opuściło Królestwo Polskie,a ci którzy pozostali trafili do rosyjskiej niewoli.Mieszkańcy Królestwa zostali pozbawieni własnej armii,a żołnierzy wcielono do wojsk carskich.Po ponad dwudziestu latach od zakończenia powstania listopadowego ,Polacy liczyli ,ze car Rosji Aleksander II przywróci im utracone swobody,jednak tak się nie stało.Swoje żądania wyrażali podczas wielotysięcznych manifestacji patriotycznych.Niejednokrotnie były one rozpędzane przez wojska carskie.

Dodaj swoją odpowiedź