Jakie stronnictwa powstały na Sejmie Wielkim ? Przedstaw ich program i przywódców .

Jakie stronnictwa powstały na Sejmie Wielkim ? Przedstaw ich program i przywódców .
Odpowiedź
marlena27972

W okresie Sejmu Wielkiego ukształtowały się trzy podstawowe stronnictwa polityczne: -Stronnictwo Patriotyczne,które dążylo do przeprowadzenia reform,chcieli unowocześnienia i wzmocnienia państwa .Jego działaczami byli Stanisław Małachowski,Ignacy Potocki,Hugo Kołłątaj. -Stronnictwo królewskie,którego celem było wzmocnienie władzy wykonawczej przy zachowaniu związku z Rosją.Przywódcy tego stronnictwa to król,prymas Michał Poniatowski i kanclerz Jacek Małachowski. -Stronnictwo hetmańskie,którego celem było utrzymanie dotychczasowego ustroju Rzeczypospolitej.To stronnictwo zabiegalo o poparcie rosyjskiego ambasadora Stackelberga.Jego przywódcy to Szczęsny Potocki,Seweryn Rzewuski,Ksawery Branicki.

dortmundx3

Stronnictwo patriotyczne  (Adam Czartoryski, Ignacy Potocki) -zmierzali do reform politycznych i uniezależnienia Rzeczpospolitej od Rosji Stronnictwo królewskie (Stanisław August Poniatowski, Jacek Małachowski) --opierało swoją koncepcję reform na utrzymaniu związków z Rosją, zmierzało do wzmocnienia centralnej władzy wykonawczej oraz usprawnienia władzy ustawodawczej) Stronnictwo hetmańskie (Seweryn Rzewuski, Ksawery Branicki) -pragneli powrotu do ustroju z czasów saskich, przeciwstawiali się jakimkolwiek próbom reform

Dodaj swoją odpowiedź