We fragmencie wiersz Lokomotywa Juliana Tuwima napisz jaki dzwiek naśladuje poeta Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!...

We fragmencie wiersz Lokomotywa Juliana Tuwima napisz jaki dzwiek naśladuje poeta Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!...
Odpowiedź

Poeta naśladuje dźwięk stukania, pukania oraz turkotania kół po szynach jadącego pociągu. Wyrazy dźwięko-naśladowcze nazywamy onomatopeją.

Dodaj swoją odpowiedź