Oboczności tematyczne i tematy oboczne

Czasem przy deklinacji (odmianie przez przypadki) obserwujemy różnice pomiędzy tematami w różnych przypadkach, np. ogród - ogrodz. są to TEMATY OBOCZNE, a różnice pomiędzy głoskami tematycznymi, np. ó:o, nazywamy OBOCZNOŚCIAMI TEMATYCZNYMI

PRZYKŁADY

RÓW
M: rów|
D: row|u
C: row|owi
B: rów|
N: row|em
Msc: row|ie
W: row|ie!

boldem - temat
oboczności: ó:o
temat oboczny: rów- : row-

RZEKA
M: rzek|a
D: rzek|i
C: rzec|e
B: rzek
N: rzek
Msc: rzec|e
W: rzek|o!

boldem - temat
oboczności - k:c
temat oboczny: rzek- : rzec-

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej rzeczownika świt.oddziel temat od końcówki. zapisz tematy oboczne i oboczności tematyczne. daje naj i do tego 88p.

odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej rzeczownika świt.oddziel temat od końcówki. zapisz tematy oboczne i oboczności tematyczne. daje naj i do tego 88p....