Walec, ostroslup, graniastoslup, funkcje, miejsce zerowe (mat. na spr)

1. Pole powierzchni walca
Pc=2Pp+Pb
Pc=2πr²+2πrH
2. Objętość walca
V=Pp•H
V=πr²•H
3. Objętość ostrosłupa
V=⅓Pp•H
Pc=Pp+Pb
4. Objętość i pole graniastosłupa
V=Pp•H
Pc=Pp+Pb
5. Bryłami obrotowymi nazywamy bryły, powstałe w wyniku obrotu figur
płaskich wokół osi obrostu.
6. Funkcja
Jeżeli dane są dwa zbiory X i Y i każdemu elementowi x ε X został
przypożądkowany jeden element y ε Y, to takie przypożądkowanie
nazywamy funkcją określoną na zbiorze X o wartościach iw zbiorze Y.
7. Pojęcia:
- dziedzina funkcji (X)
- przeciwdziedzina funkcji (Y)
- argumenty (x)
- wartości (y)
8. Miejsce zerowe
Każdy argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0jyt nazywamy
miejscem zerowym tej funkcji. (y=0)


Sciągacze :)