Podaj przyczyny i skutki: Chrztu Polski, Zjazdu w Gnieźnie

Podaj przyczyny i skutki: Chrztu Polski, Zjazdu w Gnieźnie
Odpowiedź
patkapati

Chrzest Polski: Znaczenie przyjęcia chrztu miało ogromne znaczenie nie tylko dla państwa Mieszka I, ale dla całej historii Polski. Religia chrześcijańska wielokrotnie w ciągu naszej historii pomagała nam się zjednoczyć i przetrwać trudne chwile, np., gdy najeżdżali nas wrogowie, lub gdy Polska była pod zaborami. Dzięki przyjęciu chrztu przez Mieszka I obecnie Polska należy do cywilizacji państw zachodu i możliwe były zasługi naszego papieża Jana Pawła II dla całego chrześcijaństwa, a po wstąpieniu do NATO i UE Polska może ukształtować oblicze Europy i świata. Zjazd Gnieźnieński: 1.Polska założyła sobie arcybiskupstwo w Gnieźnie - metropolię. 2.Polska otrzymała od Ottona trzeciego relikwie. 3.Wzrosła pozycja i dostojeństwo Bolesława Chrobrego wyniesionego do godności sprzymierzeńca Ottona 3. 4.Po śmierci Ottona 3, Polska zajęła inne tereny, z jakimi walki toczyli Niemcy. 5.Bolesław okazał się prawdziwym przeciwnikiem następcy Ottona3.

bananek8383

Przyczyny chrztu Polski: 1. Kościół pomagał w umacnianiu autorytetu władzy monarszej 2. organizacja kościelna usprawniała funkcjonowanie państwa 3. jednolita religia zastępowała pogańskie wierzenia lokalne, umacniała łączność ziem polskich, stwarzała dodatkowe więzi. Skutki chrztu: 1. biskupi zajęli wysokie stanowiska w hierarchii politycznej 2. w 968 r powstało biskupstwo w Poznaniu 3. w 1000 r z okazji wizyty Ottona III zawarto układ na mocy którego powołano arcybiskupstwo w Gnieźnie i 3 podległe mu biskupstwa – we Wrocławiu, Krakowie i Kołobrzegu. 4. rozwijała się organizacja kościelna (w początku XII w Bolesław Krzywousty założył biskupstwo w Lubuszu, w 1440 powstało biskupstwo zachodniopomorskie w Wolinie którego siedzibą stał się nieco później Kamień Pomorski 5. jedność kościelna w postaci arcybiskupstwa gnieźnieńskiego stała się istotnym elementem zjednoczenia państwa 6. polska prowincja kościelna w tym samym czasie utraciła jednak 2 biskupstwa – zachodniopomorskie i lubuskie. 7. metropolii gnieźnieńskiej nie podporządkowało się biskupstwo chełmińskie założone przez Krzyżaków, które weszło w zależność od metropolii w Rydze. Przyczyny zjazdu gnieźnieńskiego - Główną przyczyną zjazdu gnieźnieńskiego była śmierć biskupa Pragi Wojciecha. -dążenie do stworzenia państwa uniwersalistycznego przez Ottona II -cesarz niemiecki Otton II przyjechał na grób św.Wojciecha -Polska przestaje płacić trybut z Pomorza -Chrobry otrzymuje zgodę na koronację -powstanie arcybiskupstwa w Gnieźnie -powstały trzy nowe biskupstwa w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie Skutki: -utworzenie biskupstwa w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie -arcybiskupstwo w Gnieźnie -kościół polski w ten sposób uniezależnił się od niemieckiego arcybiskupstwa w Magdeburgu -Otton || chciał poznać B.Chrobrego

Dodaj swoją odpowiedź