Podaj przyczyny upadku Polski: polityczne przyczyny: społeczne przyczyny: gospodarcze przyczyny : Mam tabelkę na całą stronę !!!! Pliss jak najwięcej :)  

Podaj przyczyny upadku Polski: polityczne przyczyny: społeczne przyczyny: gospodarcze przyczyny : Mam tabelkę na całą stronę !!!! Pliss jak najwięcej :)  
Odpowiedź
Patuś17

Polityczne Czasy królów elekcjyjnych(szlachta wybierała włądców), którzy zazwyczaj źle rzadzili Liberym Veto(od 1552 r) - stosowane podczas sejmów przez szlachte(co znaczy,, nie zgadzam się', gdy jeden poseł to powiedział, propozycja zostawała odrzucona) Wojna o sukcesję*1732-33), między Stanisławem Leszczyńskim a Augustem III, co się spowodowało podział wśród szlachty. Węgry, które przyłączyłą sobie Austra, nie były w stanie nam pomóc  Caryca Katarzyna, wykorzystywała króla polskiego - Stanisława Augusta Poniatowskiego(który byłw niej zakochany) Społeczne Epidemie, choroby, zmniejszenie się ludności, głodowanie, bunty ludności   Gospodarka Panujący kryzys, zmiejszał się handel, rolnictwo, i rzemyślnictwo.   Tam bardziej opisałam, gdyby chciałą, żeby to wytłumaczyć

Dodaj swoją odpowiedź