Napisz referat z tematu Wojna Trzynastoletnia  Potrzebuje na dzisiaj Daje naj za dobre rozwiązanie

Napisz referat z tematu Wojna Trzynastoletnia  Potrzebuje na dzisiaj Daje naj za dobre rozwiązanie
Odpowiedź
pixelinho

Przyczyny wybuchu wojny Po wielkiej wojnie, zakon krzyżacki dotknął wewnętrzny kryzys. Wyzyskiwana ludność była skora do buntu, znalazło to swój wyraz w utworzeniu Związku Pruskiego (1440), skupiającego miasta pruskie, m.in. Gdańsk i Toruń. Jego polityka skierowana była przeciw Krzyżakom, jednakże Zakon nie był w stanie poradzić sobie ze wzrastającą w siłę organizacją, toteż odwoływał się nawet do papieża, który nałożył na Związek ekskomunikę. Nie przeszkodziło to jednak w znacznym stopniu w działaniach antykrzyżackich. Ich kulminacją był wybuch powstania 6 lutego 1454 roku atakiem na zamek krzyżacki w Toruniu i zwrócenie się do panującego wówczas w Polsce Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o włączenie Prus do Korony POLSKIEJ. 6 marca 1454 król podpisał akt inkorporacji, jednocześnie wypowiadając Zakonowi wojnę. Jednocześnie pozostałe miasta pruskie doprowadziły do wybuchu powstania (oczywiście skierowanego przeciwko Krzyżakom).

malinka3875

wygrali polacy poniewaz wykupili malbork od załogi czeskiej  

Dodaj swoją odpowiedź