dla jakiego m równanie kwadratowe x2 + (m+1) x +1=0 gdy ^(delta) = 0           ma jedno rozwiązanie

dla jakiego m równanie kwadratowe x2 + (m+1) x +1=0 gdy ^(delta) = 0           ma jedno rozwiązanie
Odpowiedź
abdulabli

 x² + (m+1) x +1=0 Δ=0 Δ=b²-4*a*c Δ=(m+1)²-4*1=m²+2m+1-4=m²+2m-3 m²+2m-3=0       Δ=4+12=16       √Δ=4 m=-3 ∨ m=1

Dodaj swoją odpowiedź