Sprawdź czy trójkąt o bokach : [latex]sqrt{8} , 2sqrt{3}, 2[/latex] jest prostokątny

Sprawdź czy trójkąt o bokach : [latex]sqrt{8} , 2sqrt{3}, 2[/latex] jest prostokątny
Odpowiedź
Amelucha

Porównajm ysobie liczby by znać najdłuższą   [latex]2sqrt{3}=sqrt{12} [/latex] [latex]2=sqrt{4}[/latex]   [latex]sqrt{12}>sqrt{8}>sqrt{4}\ (sqrt{4})^2+(sqrt{8})^2=(sqrt{12})^2\ 4+8=12\ 12=12[/latex]   Trójkat jest prostokatny.

Dodaj swoją odpowiedź