Zad.Ktora jest godzina,jeżeli czs, jaki pozostał od północy, stanowi trzy piąte tego czasu, ktory uplynał od południa?

Zad.Ktora jest godzina,jeżeli czs, jaki pozostał od północy, stanowi trzy piąte tego czasu, ktory uplynał od południa?
Odpowiedź
Yoshi88

to jest godzina 19:20   jedna trzecia to 7:20 czyli trzeba dodać jeszcze 12:00 i wyjdzie wynik

Dodaj swoją odpowiedź