Wyznacz parametr m wiedząc że liczba -2 jest pierwiastkiem wielomianu. W(x)=x^3-(3-2m)x^2+2x-8

Wyznacz parametr m wiedząc że liczba -2 jest pierwiastkiem wielomianu. W(x)=x^3-(3-2m)x^2+2x-8
Odpowiedź
arcias

Rozwiązanie na załączonym obrazku

Dodaj swoją odpowiedź